Aviso legal

O titular deste sitio é Autocares Rías Baixas, S.L..

CIF: B36019990.

Dirección: A Igrexa 37, Salcedo – 36143 Pontevedra (Pontevedra)

Teléfono.: 986 856 62

Contido do sitio web
A información incluída no sitio web seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningún xeito iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido, no seu caso, ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados. A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo Autocares Rías Baixas S. L., en ningún caso, responsable dos erros ou omisións que puidesen existir, así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse da mesma.

Ligazóns
Autocares Rías Baixas S. L. non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns cara a outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluírse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.